Loading Laddar...
 

Köpvillkor

Följande köpvillkor gäller för Allégatans Trafikskola AB;s försäljning i Sverige över internet till konsument.

 

Beställning

För att handla måste du vara över 18 år, är du ännu inte 18 år måste du ha målsmans tillstånd för att handla. Beställning av en vara eller tjänst sker på vår hemsida. Betalning görs i samband med beställningen med kontokort.

 

Priser

De priser som gäller är de som anges på webbplatsen vid inköpstillfället. Samtliga priser anges i svenska kronor och är styckpriser inklusive moms om inget annat anges. Vi reserverar oss mot uppenbart felaktiga priser. Ev. fraktkostnad tillkommer. Se Leverans och frakt.

 

Kortbetalning

kontokort innebär att du betalar din order direkt via kontokort (Visa eller Mastercard). Vi samarbetar med DIBS Payment Services

 

Leverans och frakt

När du beställt skickar vi en orderbekräftelse till dig.

Vid leverans via post sänds dina varor normalt efter 3-7 dagar efter att du lagt din beställning.

Vid varor som ej levereras över internet tillämpar Allégatans Trafikskola en enhetsfrakt på 89 kr per order. Vid avhämtning av varor utgår ingen fraktkostnad.

Varorna finns att avhämta normalt 2-4 dagar efter att du lagt din beställning.

Vi svarar inte för dröjsmål som beror på hinder som ligger utanför vår kontroll. Vi levererar endast inom Sverige.

 

Ej uthämtade varor

Om du beställt en vara och sedan väljer att inte hämta ut varan debiteras du 150 kr i administartionskostnader. Ej uthämtade varor/tjänster betraktas inte som utnyttjande av ångermansrätten.

 

Ångerrätt/retur

1. Retur skall göras inom 14 dagar efter att varan mottagits eller tjänsten avtalats.

2. Retur av vara skall ske till Allégatans trafikskola för AB, Åsbogatan 7, 503 36 Borås. Retur får inte ske mot postförskott.

3. Ångerrätten är 14 dagar.

För att utnyttja din ångerrätt skall du innan ångerfristen gått ut skicka ett klart och tydligt meddellande om ditt beslut att frånträda avtalet.

Meddelandet kan skickas per post eller e-post till e-handel@trafikskola.net.

För en beställd tjänst gäller inte ångerrätten om utförande av tjänsten påbörjats t.ex. att du öppnat och godkänt villkoren i elevcentralens profil.

4. Varans skick vid retur. Returnerad vara skall vara i oanvänt och oskadat skick för att kunna returneras, såvida inte förstörts eller förändrats på grund av omständigheter som inte kan hänföras till kund.

5. Kostnad för retur bekostas av kunden.

6. Avbeställning. Förutsatt att beställd vara inte skickat iväg, har kund möjlighet att avbeställa hela eller del av beställning av vara genom att kontakta oss per telefon

För tjänst, tex. körlektion måste det ske senast kl. 12.00 vardagen före 

 

Reklamation

Om en vara är felaktig, felexpedierad eller transportskadad skall du så snart som möjligt kontakta oss. Vid övriga reklamationer eller klagomål ska du vända dig till ansvarig på trafikskolan. Om du inte blir nöjd med trafikskolans hantering har du som elev vid en STR ansluten trafikskola möjlighet att pröva ärendet i STR:s reklamationsnämnd, se www.str.se/reklamation. Enligt konsumentköplagen (1990:932) och konsumenttjänstlagen (1985:716) gäller att reklamation som huvudregel aldrig kan ske senare än tre år från det att varan har mottagits eller tjänsten har avslutats.

 

Lagval och forum

Svensk rätt ska tillämpas på samtliga köp enligt dessa avtalsvillkor. Skulle det uppstå en tvist mellan parterna som inte kan lösas på plats, kan tvisten prövas i domstol (tingsrätt). Kunden (eleven) kan även vända sig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) eller STR:s reklamationsnämnd (gäller endast kunder på en trafikskola ansluten till STR)

 

Tvist

Skulle det uppstå en twist mellan parterna som inte kan lösas på plats, tillämpas STR;s reklamationspolicy.

 

Kontaktuppgifter

Allégatans Trafikskola AB

Åsbogatan 7

503 36 BORÅS

Org.Nr: 556555-9324

Tele: 033-140 222

Hemsida: www.trafikskola.net